Od chwili przyjęcia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje nas również prawo Europejskie. Jest to odczuwalne także w zakresie delegowania pracowników na dłuższy okres czasu. Mnóstwo firm w kraju co roku deleguje swoich pracowników do innych miast a także państw przynależnych do Wspólnoty Europejskiej. Dłuższy pobyt planowany na kilka miesięcy może okazać się ...Read More