Kraków stolica Małopolski

Wśród licznych województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się regionem przyjemnym do życia. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych latach sprawiają, że miasto rzeczywiście idzie do przodu.
Pomocne przekształcenia w mieście.
Co niezłego załatwiono w ciągu ostatniego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest spora. Bardzo pomogły w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Dynamiczne działanie w temacie uzyskiwania dofinansowania sprawiły, że małopolska uzupełniła się o świeże drogi, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz kolejne obiekty konferencyjno – sportowe.
Liczne zmiany nie są widoczne dla standardowego obywatela. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją. Zwykle pomijamy nie związane z nami historie. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Tymczasem miasto rozwija się w każdym obszarze. Usprawnienia w obszarze zarządzania śmieciami, budowie oraz unowocześnianiu sieci wodociągowej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to tylko niektóre zmiany, które umożliwiają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków zmienia się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Potencjał miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te nowości zachęcają przyjezdnych do odwiedzin.
Rozpoczynane za pomocą zarządu miasta projekty nie obejmują tylko ścisłego środka Krakowa, ale też są połączone z pełnym regionem. Dlatego lepiej nie pomstować tylko zobaczyć innowacje w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – jeśli uda się utrzymania tempa innowacji – umożliwią Krakowowi stać się zachwycającą stolicą małopolski.
Majchrowski opinie